18. 1. 2018

Trh

Pri obchodných vzťahoch vzniká situácia podľa pozície subjektu "pred alebo za pultom", že zatiaľ čo predávajúci sa snaží predať svoj produkt čo najdrahšie, kupujúci zase naopak. Tu vzniká určitý stav rovnováhy zaisťovaný pomerom ponuky a dopytu na trhu. Podľa stavu trhového prostredia zároveň vznikajú stavy, že pri vysokej prevahe ponuky (nedostatok práce a nevyužívané výrobné kapacity) si investori (kupujúci, objednávatelia) vynucujú ako východziu úroveň ceny použité z lacnejšieho cenníka orientačných cien ako porovnateľnú úroveň a pri opačnej situácii - pri vysokej prevahe dopytu (nestíhané množstvo práce, nedostatok výrobných kapacít), zase dodávateľ (predávajúci, zhotoviteľ) zase ceny nadsadzuje, čo je logické a hoci oba prípady nie sú v rozpore s princípmi, vnášajú do situáce napätie, ktoré sa prorodzeným spôsobom vybije. Pri nedostatku práce ceny klesnú, niektoré firmy odídu z trhu, tým sa priblíži rovnováha dopytu a ponuky a ceny sa stabilizujú. Nepriaznivým javom pri vysokej prevahe ponuky je následne cenový damping ako nepriaznivý jav deformujúci trhové prostredie, čo si žiada nápravu u príslušných orgánov majúcich dozor nad trhom al aj nad čiernou prácou pokútnym predajom a pod.. Samozrejmým predpokladom je spoločenská kontrola takýchto javov zaistená prístupom k neutajovaným informáciám.

Samozrejme úlohou trhu je zvýšenou produktivitou znižovať ceny vytvorením konkurenčného prostredia (veď kto by chcel nakupovať tú istú vec drahšie, ak má lacnejšiu možnosť), a tým zvyšovať životnú úroveň v spoločnosti. Preto samozrejmosťou trhu je možnosť výberu. Liberálnosť je daná v právnych vzťahoch, kde je potrebné zdôrazniť z hľadiska cenového najmä podmienky platnosti ceny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára