18. 1. 2018

Preukazovanie zhody stavebných výrobkov


Na trh môžu byť uvádzané iba stavebné výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami zabezpečujú, že pri ich zabudovaní do stavby budú spĺňať požiadavky zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára