18. 1. 2018

Metóda "80 ku 20"

Podľa skúsenosti zo štátov s rozvinutým trhovým hospodárstvom sa doporučuje uplatňovať metódu "80 ku 20", ktorá spočíva v tom že 80 % celkového počtu položiek sa oceňuje pomocou smerných orientačných cien alebo sa modifikujú a 20% položiek, ktoré predstavujú 80 % nákladu je hodnotené cenami individuálne kalkulovanými.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára