18. 1. 2018

Cena - definícia

Cena je citlivým odrazom trhových podmienok, teda dopytu a ponuky na úrovni dosiahnutého spoločenského a technického pokroku. Je citlivou otázkou pri jej určení a prijatí, pri posudzovaní "pred pultom" = zákazník, kupujúci, či "za pultom" = dodávateľ, zhotoviteľ. Na jej určenie existuje mnoho spôsobov (kalkulácie podľa položiek smerných cien, sledovanie nákladov a tvorenie vlastných cien, kalkulácie podľa nákladov, odhad, použitie podobnej ceny a pod., ceny vyjadrené hmotou jednotkou, časom... - viď ďalej) a je teda konkurenčnou prestížou mať znalosti v tejto oblasti a potrebné aktuálne informácie. Najčastejšie sa používa v stavebníctve spôsob porovnania so štatisticky sledovaných údajov - z cenníkov smerných orientačných cien. Keďže tieto nie sú centralizované, ale vydávajú ich rozličný vydavatelia, tieto sa vzájomne líšia. Tu je diskutabilná otázka, ako môžu byť orientačné ceny "za", alebo "na" nejaké obdobie rozdielne a aká je ich záväznosť v použití.

Vydavatelia pracujú na základe sledovaných podkladov od určitých reprezentantov a výsledkom ich práce je predpoklad vývoja cien, na ktorý môže byť rozličný subjektívny pohľad - preto tie rozdiely.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára