28. 2. 2014

REGULATÍVY, ALEBO LUNAPARK VO VÝSTAVBE

Čo existuje, čo ochráni urbanistickú či architektonickú čistotu našich sídiel a prostredia? Stavebný úrad? Obec? Má nejaké regulatívy, je kompetentný? Určuje to nejaké pravidlo? Územný plán, územné rozhodnutie?

Ak existuje, sú to ploché, strohé písomné zmienky v územných plánoch, často všeobecné. Príkladom je developerská výstavba v prípade, ak sa predávajú stavebné pozemky s možnosťou akejkoľvek individuálnej výstavby. A potom tá zástavba vyzerá ako pred 30-40 rokmi, keď bola tiež vznesená kritika k tzv. kockovým domom zastavaných na vidieku so šikmými strechami. Dnes to nie je o nič lepšie, na rozdiel od vtedajška, sa to zrejme prikrýva perinou slobody vo výstavbe. Hrôza pozerať na rozličné architektonické štýly, veľkosti, názory stavebníkov, projektantov, prevedenie dodávateľov čo i len na jednej ulici, pri nerešpektovaní danosti lokality, tradícií. Úplný chaos. Žiaľ stavby sa stavajú do budúcna a teda budúcnosť nastaví zrkadlo. Už teraz je to na to zlý pohľad. Z hľadiska celku, rešpektovania pôvodných daností. Bývať navyše v stiesnených podmienkach úzkych parciel, je snáď ešte horšie než v panelákoch. Obec by mala dozerať nad úrovňou výstavby a vydať miestne nariadenie, či regulatívy týkajúce sa rôznych druhov výstavby, mať to v územných plánoch. Aby obce a mestá mali svoj štýl, tak ako to poznáme a obdivujeme vo vyspelom svete.

Vladimír Čuchran, stavebný technik

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára